U petak 17. Oktobra su stanovnici opštine Paraćin imali priliku da prisustvuju sajmu zapošljavanja, koji je ove godine održan u skoro otvorenom hotelu Orbis. Kako na evidenciji za lica koja nisu zaposlena ima skoro 9000 prijavljenih ljudi, ponuđači su tražili razne profile ljudi kojima bi dali posao. Najtraženija zanimanja su bila prodavci, vozači, konobari, kuvari, radnici u proizvodnji ali nije izostajala ni potražnja za menadžerima, komercijalistama, ekonomistima, voditelja, snimatelja. Na ovogodišnjem sajmu zapošljavanja je 22 poslodavca ponudilo 137 radnih mesta, a čak 35 za osobe sa invaliditetima i to na projektima javnih radova. Kako je u današnje vreme teško doći do posla u struci, ljudi često prihvataju poslove koje bi mogli da rade i da se nisu školovali, pa tako visoko školovani kadrovi rade kao oni sa osnovnom.  I ako je privatizacija donela nove projekte, privatnici često zapošljavaju svoje najbliže, braću, sestre, komšije. U opštini Paraćin je veći broj onih koji nisu ni prijavljeni na biro rada, a i oni koji jesu ne mogu se nadati da mogu posao očekivati preko ove službe. Jedina je obaveza da se redovno javljaju, radi upisivanja narednog datuma za javljanje. Činjenica je da je veliki broj mladih ljudi kojima je teško da dođu do posla, uprkos tome što su se školovali. Ostaje samo nada da će biti bolje i raditi posao u struci. Za to vreme nadanja, moraće da rade slabije plaćene poslove, ne bi li obezbedili egzistenciju.

 

U subotu 18. Oktobra je održana jednodnevna likovna kolonija u selu Zabrega pod nazivom Molitva pod Petrusom. Od jula 2010. Godine se održavaju ovi jednodnevni likovni susreti, a rezultat su zalaganja grupe entuzijasta iz Društva za negovanje tradicije, kulturu, umetnost, turizam i ekologiju ,,Petrus“ iz Zabrege čiji je rad usmeren na razvijanju kulturnog života, uznošenju povratka prirodi, razvijanju turizma ovog kraja, kroz vasksavanje ideje o poštovanju i čuvanju spomeničkog blaga u klisuri reke Crnice.

 

U nedelju 19. Oktobra je u Paraćinu održan tradicionalni vašar, poslednji u ovoj godini. Bilo je dosta izlagača, a lep i sunčan dan je poslužio kako prodavcima tako i kupcima. Ono što ljudi manje znaju o Svetom Tomi, je da se u narodu spominje kao neverni Toma ili apostol Toma.

 

sv-toma

 

Apostol Toma, poznat i kao Juda Toma ili Juda Blizanac, bio je jedan od dvanaestorice Hristovih apostola. U narodu poznat kao ”neverni Toma” zbog odbijanja da poveruje u vaskrsenje Isusa Hrista. Prema Novom zavetu, nakon što se Hrist pojavio pred njim i ponudio mu da opipa rane, Toma je uzviknuo reči po kojima je upamćen: ”Gospod moj, i Bog moj!”
Bio je jedini apostol za koga se veruje da je propovedao izvan granica tadašnjeg Rimskog carstva. Poznat je kao apostol Persije (Iran) i Indije. U Sirijskoj crkvi, Toma je poznat kao Isusov brat koji je utemeljio crkve na Istoku, posebno u Edesi. Inače postojalo je rasprostranjeno predanje u ranom hrišćanstvu da je Isus imao brata blizanca, po imenu Juda Toma Didimos.

 

A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše onde sa njima kad dođe Isus. (Jovan 11:16)
A drugi mu učenici govorahu: Videsmo Gospoda. A on im reče: Dok ne vidim na rukama Njegovim rana od klina, i ne metnem prsta svog u rane od klina, i ne metnem ruke svoje u rebra Njegova, neću verovati. I posle osam dana opet behu učenici Njegovi unutra, i Toma s njima. Dođe Isus kad behu vrata zatvorena, i stade među njima i reče: Mir vam. Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran. I odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj. Psal. Isus mu reče: Pošto me vide verovao si; blago onima koji ne videše i verovaše. 2 Kor. 5:7, 1 Pet. 1:8 [4]

Apostolu Tomi se pripisuje autorstvo nekanonskog Jevanđelja po Tomi.

 

M.S.

Mali oglasi Paraćin