Osnovna škola je mesto gde ne samo da se uči, već prođe jedan bitan period života. Pored stečenog obrazovanja, postoje i prijateljstva za ceo život, sa nekima ste delili 4 sa nekima 8 godina školovanja, ali većina njih neće biti sa vama baš u srednjoj školi. Osnovno obrazovanje je obavezno, ali srednja škola je nešto za šta se odlučujete. Mala matura je prošla. Nakon prijemnih ispita, ispunjavaju se liste sa željama koje škole deca žele da upišu. Po prikupljanju svih podataka i evidentiranju ukupnog broja bodova sa kojim učenik ulazi u raspodelu, učeniku se predočava i njegov rang u odnosu na vršnjake iz okruga i republike, te se učeniku daje dobra osnova za iskazivanje što realnijih želja.

 

upisu-srednje

 

Svaki učenik u listi želja navodi 20 srednjoškolskih profila za koje bi voleo da se školuje, navodeći želje redom po prioritetima. U zavisnosti od broja bodova i prednosti ostvarenih u osnovnoj školi i na završnom ispitu, učenik se upisuje u prvi navedeni profil za koji ima dovoljan broj bodova. Razmislite racionalno, sračunajte se, želje su jedno, a mogućnosti nešto sasvim drugo. Često vidite starije koji su upisivali škole na zahtev svojih roditelja. Da li želite da idete četiri godine u školu a da ne volite da učite neke predmete?

Nudimo vam spisak srednjih škola u Paraćinu, kako bi se lakše odlučili za školovanje.

Tehnološka škola u Paraćinu nudi sledeće obrazovne profile
•    Zdravstvo i socijalna zaštita - Farmaceutski tehničar - (30 učenika)
•    Hemija, nemetali i grafičarstvo
- Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju - (30 učenika)
- Tehničar za zaštitu životne sredine - (30 učenika)
•    Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
- Prehrambeni tehničar - (30 učenika)
•    Lične usluge
- Ženski frizer - (15 učenika)
- Pedikir/manikir - (15 učenika).
Kontakt telefon za informacije 035/561-697

 

Mašinsko elektrotehnička škola Paraćinu nudi sledeće obrazovne profile
- Elektrotehničar multimedija - (30 učenika)
- Elektrotehničar računara - (30 učenika)
- Elektrotehničar energetike - (30 učenika)
- Elektroehaničar za termičke i rashladne uređaje - (15 učenika).
- Autoelektričar - (15 učenika).
Kontakt telefoni za informacije 035/ 563-445   035/ 573-056

 

Ekonomsko - trgovinska škola u Paraćinu nudi sledeće obrazovne profile

- Ekonomski tehničar - (30 učenika)
- Finansijski administrator - (30 učenika)
- Poslovni administrator -(30 učenika)
- Komercijalista - (30 učenika)
- Službenik u osiguranju - (30 učenika)
- Turistički tehničar - (30 učenika)
- Kuvar / Konobar - (30 učenika)

Kontakt telefoni za informacije TEL./FAKS   035/563-170  035/570-877.

 

Gimnazija u Paraćinu nudi sledeće obrazovne profile
- Prirodno matematički - (60 učenika)
- Društveno jezički - (60 učenika).
Kontakt telefon za informacije 035 / 563 549.

M.S.

Mali oglasi Paraćin